Lesmateriaal basisonderwijs

Creatief lesmateriaal basisonderwijs

Zoekt u naar het meest complete lesmateriaal voor het basisonderwijs dat gericht is op de 21e eeuwse vaardigheden van het SLO? Dan bent u bij ons meteen aan het juiste adres. Wij durven te stellen het meest complete lesmateriaal voor de creative vakken in het basisonderwijs te hebben. Gericht op creatief denken, duurzaamheid, emotioneel sociaal handelen en denken, maar ook alvast een leuke basis voor de exacte vakken (zie ook Steam Plus). 

Makkelijk en snel

Het is eenvoudig werken met ons lesmateriaal, onder meer door de duidelijke opzet van de lessen, maar ook door de handige bijgeleverde docentenhandleiding. Kinderen kunnen direct aan de slag dankzij het lesmateriaal waarbij in stappen wordt uitgelegd wat de opdracht is, en de docent heeft minimale voorbereidingstijd nodig dankzij de handleiding waarin de basisstof maar ook de verdieping al is opgenomen. Dit in combinatie met handige lijstjes van de benodigdheden van de betreffende les. Met het lesmateriaal voor het basisonderwijs dat wij aanbieden richten wij ons erop dat leerlingen met meer plezier naar school gaan en dat voor docenten het werken bovendien een stuk gemakkelijker gemaakt wordt. 

Lesmateriaal basisonderwijs voor groep 1 tot en met groep 8

Ons lesmateriaal voor het basisonderwijs is gericht op creatief denken. De richtlijnen van het SLO zijn grotendeels ons uitgangspunt, aangevuld met onze eigen extra vaardigheden voor de 21e eeuw en het door Yeti verder ontwikkelde Steam Plus. Bij het lesmateriaal ligt de nadruk op creatief denken, experimenteren, het gebruik van digitale media, sociaal-emotionele vaardigheden, zelfsturing en duurzaamheid. Door ons lesmateriaal voor het basisonderwijs leren de kinderen spelenderwijs leren en denken. We bieden een compleet leerplan van groep 1 tot en met groep 8. Er zit een logische opbouw in ons lesmateriaal en er worden ook vakoverschrijdende lessen aangeboden.

 

Lesmateriaal basisonderwijs

Lesmateriaal basisonderwijs digitaal

 

Docentenhandleiding: lesvoorbereiding kost docent minder tijd

Ons lesmateriaal voor het basisonderwijs is uniek, onder meer door de handige docentenhandleiding en het leerlingvolgsysteem op basis van persoonlijke interesses en kwaliteiten. Voor de docenten is het vooral makkelijker werken. Eenvoudige, visuele stappen in het lesmateriaal zorgen ervoor dat de leerlingen meteen aan de slag kunnen. Er wordt differentiatie in de lessen aangeboden door extra achtergrondinformatie passend bij elke les. Ter voorbereiding op de les zijn er praktische lijstjes van benodigdheden.

De docent heeft zo beduidend minder voorbereidingstijd dan dat bij ander lesmateriaal het geval is. Ook dat is een reden om juist voor ons lesaanbod te kiezen. 

Creatief denken: Meer ruimte voor kunst en cultuur en experimenteren en creëren

Ons lesmateriaal combineert spelen en leren op unieke wijze. Er is meer ruimte voor kunst, cultuur, duurzaamheid maar ook juist voor experimenteren en creëren. Ook de digitale informatievaardigheden zijn onderdeel van ons unieke lesmateriaal voor het basisonderwijs. Doen, durven, proefjes nemen, maar ook fouten maken en ervan leren is de basis voor de lessen. De kinderen worden zo uitgedaagd om hun kritische denkvaardigheden, creatief denken / omdenken te ontwikkelen. Mede daardoor sluit het goed aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden van het SLO. Het lesmateriaal is er bovendien op gericht kinderen beter voor te bereiden op de vaardigheden die van ze verwacht worden in deze tijd. De lessen kunnen zowel als print of digitaal / online gebruikt kan worden.

Leerling competentie volgsysteem: gericht op kwaliteiten en interesses van de leerling

Ons leerling competentie volgsysteem onderscheid zich doordat voor elke leerling een profiel (Leerling Competentie Profiel, LCP) kan worden opgebouwd van hun interesses en kwaliteiten. Gedurende de basisschooltijd kunnen docenten maar ook de leerlingen zelf aangeven wat hun interessen zijn. Per onderdeel kan worden bijgehouden hoe goed het onderwerp aansluit bij de leerling. Hiermee heeft elke leerling uiteindelijk een profiel/paspoort waarmee hij/zij makkelijker keuzes kan maken in de toekomst, voor middelbaar onderwijs maar ook voor later. De docenten houden het systeem zelf bij in een LCP-sheet, dit onder meer ivm privacy overwegingen. Het volgsysteem kan alleen worden aangeboden bij gebruik van het volledige lessenplan.

 

 

Yeti and Yak

Y  Yeti Curriculum Design 
E 
T  (+31) 6 36 39 55 19
I  www.yeti-design.nl
Oostenwind 16, 6846 WD Arnhem
The Netherlands