Basisschoolmateriaal

Basisschoolmateriaal

Er is standaard basisschoolmateriaal en u kunt kiezen voor ons basisschoolmateriaal. En wanneer u voor ons lesmateriaal kiest, kiest u voor lesstof gespitst op de 21e-eeuwse vaardigheden, op materiaal waaraan aandacht is voor kritische denkvaardigheden en voor creatief denken en omdenken. Kiezen voor ons basisschoolmateriaal betekent dat de leerlingen met meer plezier naar school gaan. Voor de docenten is ons basisschoolmateriaal ook al gemakkelijker.

Focus op creatief denken en sociaal emotionele vaardigheden

Noem ons basisschoolmateriaal maar materiaal voor creatief denken, voor de creatieve vakken en materiaal dat aansluit bij het SLO. De focus ligt nadrukkelijk op creatief denken, het gebruiken van digitale media, het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, zelfsturing, duurzaamheid. Het is vooral spelenderwijs leren en denken. 

Contact opnemen

 

Basisschoolmateriaal  

 

Afspraak maken

 

Onderscheidend leerlingvolgsysteem bij basisschoolmateriaal

Ons basisschoolmateriaal betreft een compleet leerplan en loopt van groep 1 tot en met groep 8. Het materiaal is zo opgebouwd dat verschillende technieken aangeboden worden en dat er vakoverschrijdende lessen aangeboden worden. Ons basisschoolmateriaal is in elk geval uniek. Zo bieden we een lesplan met een docentenhandleiding en een onderscheidend leerlingvolgsysteem op basis van persoonlijke interesses en kwaliteiten.

Leerlingen met plezier naar school, gemak voor de docenten

Ondertussen is duidelijk dat ons basisschoolmateriaal maakt dat leerlingen met erg veel plezier naar school gaan. Ook voor docenten wordt het gemakkelijker. Het lesmateriaal wordt in duidelijke en eenvoudige visuele stappen aangeboden, leerlingen kunnen er meteen mee aan de slag. Er kan differentiatie per les aangeboden worden in de vorm van bijvoorbeeld extra achtergrondinformatie over de theorie of cultuur. De handleiding voor de docenten is duidelijk. Met lijstjes kan de les voorbereid worden en dat kost veel minder tijd dan bij regulier schoolmateriaal. U kunt bij ons kiezen voor het volledige lesprogramma of losse modules en het basisschoolmateriaal dat u van ons afneemt is meteen toepasbaar.

Meest complete programma waarmee gemakkelijk te werken is

Bij ons basisschoolmateriaal ligt nadrukkelijk de focus op creatief denken en het gebruik van digitale media. Ook zelfsturing speelt een belangrijke rol en er is een compleet leerplan beschikbaar van groep 1 tot en met groep 8. Bij het basisschoolmateriaal is een uitstekend leerlingvolgsysteem beschikbaar op basis van zaken als persoonlijke interesse en hun kwaliteiten. Leidend zijn de richtlijnen van SLO, ons materiaal geeft echter iets extra’s. Het sluit beter aan op de vaardigheden die tegenwoordig gevraagd worden. Wij durven te stellen dat we het meest complete lesprogramma kunnen bieden, voor de creatieve vakken. Met het materiaal is bovendien erg eenvoudig te werken. 

 

Contact opnemen

 

Yeti and Yak

Y  Yeti Curriculum Design 
E 
T  (+31) 6 36 39 55 19
I  www.yeti-design.nl
Oostenwind 16, 6846 WD Arnhem
The Netherlands