Home

YETI CURRICULUM DESIGN, lesmateriaal voor de creatieve vakken

 

Handig lesmateriaal voor de creatieve vakken in het basisonderwijs

Inclusief Computervaardigheden / IT, creatief denken, duurzaamheid en meer, volgens de richtlijnen van het SLO

 

Educatief materiaal voor de creatieve vakken

Yeti Curriculum Design biedt een compleet pakket van lesmateriaal, docentenhandleidingen en Competentie Volgsysteem (leerling CV) voor de creatieve vakken in het basisonderwijs. Het materiaal sluit aan op de 21e-eeuwse vaardigheden van het SLO met nog wat extra's. De integrale focus ligt op creatief denken (omdenken/probleemoplossend), gebruik van digitale media, sociaal-emotionele vaardigheden, zelfsturing en duurzaamheid. Daarbij staat spelenderwijs leren (en denken) centraal. Het complete leerplan loopt van groep 1 tot en met groep 8 en is zo opgebouwd dat veel technieken aangeboden worden en er vakoverschrijdende lessen worden gegeven (Steam Plus!). Het lesaanbod van Yeti is heel makkelijk en snel te gebruiken. Het is bovendien uniek doordat er gebruik gemaakt wordt van een drievoudige basis:


  • het lesplan met lessen die online of offline, via digibord of print aangeboden kunnen worden.
  • een duidelijke docentenhandleiding.
  • een leerling Competentie Volgsysteem (leerling CV) op basis van de persoonlijke interesses en kwaliteiten van de leerling.

De 21e eeuwse vaardigheden van Yeti Curriculum Design

Het lesmateriaal van Yeti gaat grotendeels uit van de richtlijnen van het SLO, maar met een paar extra’s:
RICHTLIJNEN SLO YETI
Naast de bekende 21e eeuwse vaardigheden is er ook aandacht voor duurzaamheid en ecologie, sociaal-emotioneel denken en handelen, maar ook voor de invloed van social media en reclame op ons denken en doen. Zo biedt Yeti het meest complete lesprogramma aan voor de creatieve vakken waar bovendien heel eenvoudig mee te werken is.


Yeti wil dat leerlingen met veel plezier naar school gaan én dat lesgeven voor docenten makkelijker gemaakt wordt. Dat doen we door:

 

  • footsteps-outlineLesmateriaal in eenvoudige visuele stappen: leerlingen kunnen zelf direct aan de slag.
  • cellular-outlineDifferentiatie per les in de vorm van extra achtergrondinformatie / theoretische kennis.
  • document-text-outlineDuidelijke, korte handleidingen voor docenten met lijstje van de benodigdheden per les.
  • accessibility-outlineCompetentieprofiel volgsyteem*: leerlingen bouwen een profiel op van competenties en interessen.
  • layers-outlineKeuze voor een volledig lesprogramma of losse lesmodules.

 

 Unieke 3-eenheid: lesplan, docentenhandleiding en leerling competentie volgsysteem

YETI EDUCATIEF MODEL

 

LESMATERIAAL

Het lesmateriaal is bestemd voor kinderen op de basisschool. In het volledige programma zijn alle hierboven genoemde doelen opgenomen. van duurzaamheid tot kritisch denken en IT en van (Social) Media tot sociale vaardigheden. Modules zijn ook los te gebruiken.

 

DOCENTENHANDLEIDING

Elke lesmodule heeft een eigen docentenhandleiding, specifiek gericht op de les. In elke docentenhandleiding is een lijstje met benodigdheden en extra informatie opgenomen. Dit scheelt heel veel voorbereiding en tijd. Downloaden en direct gebruiken!

 

LEERLING COMPETENTIE PROFIEL

Bij gebruik van het volledige curriculum van YETI wordt een leerling profiel systeem aangeboden. Hierbij bouwt elke leerling door de jaren heen een profiel op van vaardigheden en kwaliteiten. Hiermee wordt een mooi paspoort geboden voor het middelbaar onderwijs.

 

 

Yeti and Yak

Y  Yeti Curriculum Design 
E 
T  (+31) 6 36 39 55 19
I  www.yeti-design.nl
Oostenwind 16, 6846 WD Arnhem
The Netherlands