Home

YETI CURRICULUM DESIGN, lesmateriaal voor de creatieve vakken

 

Onderwijsinnovatie en lesprogramma's op maat voor scholen, musea en NGO's

Handig lesmateriaal voor de creatieve vakken in het basisonderwijs gericht op creatief denken en duurzaam denken en doen.
Inclusief Computervaardigheden / IT en meer, volgens de richtlijnen van het SLO

 

Educatief materiaal voor de creatieve vakken

Yeti Curriculum Design biedt een compleet pakket van lesmateriaal, docentenhandleidingen en competentie volgsysteem (leerling CV) voor de creatieve vakken in het basisonderwijs. Het materiaal sluit aan op de 21e-eeuwse vaardigheden van het SLO met een paar extra's. De integrale focus ligt op creatief denken (omdenken/probleemoplossend), duurzaamheidsociaal-emotionele vaardigheden, zelfsturing en gebruik van digitale media. Daarbij staat spelenderwijs leren (en denken) centraal.

Het complete leerplan loopt van groep 1 tot en met groep 8 en is zo opgebouwd dat veel technieken aangeboden worden en er vakoverschrijdende lessen worden gegeven (Steam Plus!). Het lesaanbod van Yeti is heel makkelijk en snel te gebruiken. Het is bovendien uniek doordat er gebruik gemaakt wordt van een drievoudige basis:


  • het lesplan met lessen die online of offline, via digibord of print aangeboden kunnen worden.
  • een duidelijke docentenhandleiding.
  • een leerling Competentie Volgsysteem (leerling CV) op basis van de persoonlijke interesses en kwaliteiten van de leerling.

De 21e eeuwse vaardigheden van Yeti Curriculum Design

Het lesmateriaal van Yeti gaat grotendeels uit van de richtlijnen van het SLO, maar met een paar extra’s:
RICHTLIJNEN SLO YETI
Naast de bekende 21e eeuwse vaardigheden is er ook aandacht voor duurzaamheid en ecologie, sociaal-emotioneel denken en handelen, maar ook voor de invloed van social media en reclame op ons denken en doen. Zo biedt Yeti het meest complete lesprogramma aan voor de creatieve vakken waar bovendien heel eenvoudig mee te werken is.


 

21E EEUWSE VAARDIGHEDEN 09 DUURZAAM DENKEN EN DOEN
Waarom duurzaamheid?

Kinderen krijgen door digitale media maar ook door nieuws en gesprekken vaak al heel veel mee van wat er speelt rondom duurzaamheid en het behoud van de aarde. Aangezien deze problematiek zo veelomvattend is wil Yeti dat kinderen leren over bodem, water, lucht, dieren en planten. Ook wil Yeti dat kinderen een duidelijk handelsperspectief krijgen van wat zij zelf kunnen bijdragen om de aarde te helpen. Zo krijgen leerlingen op positieve wijze meer grip op de gevolgen van klimaatandering.

21E EEUWSE VAARDIGHEDEN 06 SAMENWERKEN EN RESPECT
Waarom sociaal emotionele vaardigheden?

Yeti wil graag dat kinderen leren met elkaar om te gaan en dat ze leren met emoties om te gaan. Door kinderen te begeleiden bij hun sociaal emotionele vaardigheden leren ze grip te krijgen op hun eigen gedrag, ze krijgen meer begrip voor elkaar en ze leren ook hoe ze anderen positief kunnen helpen. Onder meer door te leren dat niet iedereen gelijk is, maar dat de kracht van een groep bestaat uit mensen die elkaar - juist door hun verschillen - versterken, steunen en positief beïnvloeden.

21E EEUWSE VAARDIGHEDEN 10 KRITISCHE DENKVAARDUGHEDEN
Waarom inzicht in media en reclame?

Digitale media komt steeds dichter bij. Al op heel jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met reclame en social media. Yeti wil graag dat kinderen leren om zich beter te kunnen handhaven in de (digitale) wereld. Kinderen leren hierbij over het doel van reclame, hoe computer algoritmes werken die bijhouden wat je interesses zijn en hoe digitale media kan bijdragen aan een (vaak negatief) zelfbeeld. Leerlingen krijgen zo meer grip op social media en reclame en wat hun eigen rol daarin kan zijn.

 


Yeti wil dat leerlingen met veel plezier naar school gaan én dat lesgeven voor docenten makkelijker gemaakt wordt. Dat doen we door:

 

  • footsteps-outlineLesmateriaal in eenvoudige visuele stappen: leerlingen kunnen zelf direct aan de slag.
  • cellular-outlineDifferentiatie per les in de vorm van extra achtergrondinformatie / theoretische kennis.
  • document-text-outlineDuidelijke, korte handleidingen voor docenten met lijstje van de benodigdheden per les.
  • accessibility-outlineCompetentieprofiel volgsyteem*: leerlingen bouwen een profiel op van competenties en interessen.
  • layers-outlineKeuze voor een volledig lesprogramma of losse lesmodules.

 

 Unieke 3-eenheid: lesplan, docentenhandleiding en leerling competentie volgsysteem

YETI EDUCATIEF MODEL

 

LESMATERIAAL

Het lesmateriaal is bestemd voor kinderen op de basisschool. In het volledige programma zijn alle hierboven genoemde doelen opgenomen. van duurzaamheid tot kritisch denken en IT en van (Social) Media tot sociale vaardigheden. Modules zijn ook los te gebruiken.

 

DOCENTENHANDLEIDING

Elke lesmodule heeft een eigen docentenhandleiding, specifiek gericht op de les. In elke docentenhandleiding is een lijstje met benodigdheden en extra informatie opgenomen. Dit scheelt heel veel voorbereiding en tijd. Downloaden en direct gebruiken!

 

LEERLING COMPETENTIE PROFIEL

Bij gebruik van het volledige curriculum van YETI wordt een leerling profiel systeem aangeboden. Hierbij bouwt elke leerling door de jaren heen een profiel op van vaardigheden en kwaliteiten. Hiermee wordt een mooi paspoort geboden voor het middelbaar onderwijs.

 

 

Yeti and Yak

Y  Yeti Curriculum Design 
E 
T  (+31) 6 36 39 55 19
I  www.yeti-design.nl
Oostenwind 16, 6846 WD Arnhem
The Netherlands