Home

YETI CURRICULUM DESIGN, lesmateriaal voor de creatieve vakken

 


YETI CURRICULUM DESIGN
handig en overzichtelijk lesmateriaal basisonderwijs creatief denken

Volgens de richtlijnen van het SLO

 

Educatief materiaal voor de creatieve vakken

Yeti maakt lesmateriaal voor de creatieve vakken in het basisonderwijs dat aansluit op de 21e-eeuwse vaardigheden van het SLO. De integrale focus ligt op creatief denken (omdenken/probleemoplossend), gebruik van digitale media, sociaal-emotionele vaardigheden, zelfsturing en duurzaamheid. Daarbij staat spelenderwijs leren (en denken) centraal. Het complete leerplan loopt van groep 1 tot en met groep 8 en is zo opgebouwd dat veel technieken aangeboden kunnen worden en dat er vakoverschrijdende lessen gegeven kunnen worden. Daarnaast is het lesaanbod uniek doordat er gebruik gemaakt wordt van een drievoudige basis:


  • het lesplan met lessen die via digibord of print aangeboden kunnen worden.
  • een duidelijke docentenhandleiding.
  • een leerlingvolgsysteem op basis van de persoonlijke interesses en kwaliteiten van de leerling.

Yeti wil dat leerlingen met veel plezier naar school gaan én dat lesgeven voor docenten makkelijker gemaakt wordt. Dat doen we door:


  • footsteps-outlineLesmateriaal in eenvoudige visuele stappen: leerlingen kunnen zelf direct aan de slag.
  • cellular-outlineDifferentiatie per les in de vorm van extra achtergrondinformatie / theoretische kennis.
  • document-text-outlineDuidelijke, korte handleidingen voor docenten met lijstje van de benodigdheden per les.
  • accessibility-outlineCompetentieprofiel volgsyteem*: leerlingen bouwen een profiel op van competenties en interessen.
  • layers-outlineKeuze voor een volledig lesprogramma of losse lesmodules.

 

 

De 21e eeuwse vaardigheden van Yeti Curriculum Design

Het lesmateriaal van Yeti gaat grotendeels uit van de richtlijnen van het SLO, maar met een paar extra’s:
RICHTLIJNEN SLO YETI
Naast de bekende 21e eeuwse vaardigheden is er ook aandacht voor duurzaamheid en ecologie, sociaal-emotioneel denken en handelen, maar ook voor de invloed van social media en reclame op ons denken en doen. Zo biedt Yeti het meest complete lesprogramma aan voor de creatieve vakken waar bovendien heel eenvoudig mee te werken is.

 Unieke 3-eenheid: lesplan, docentenhandleiding en leerling competentie volgsysteem

YETI EDUCATIEF MODEL

 

DOCENTENHANDLEIDING

Elke lesmodule heeft een eigen docentenhandleiding, specifiek gericht op de les. In elke docentenhandleiding is een lijstje met benodigdheden en extra informatie opgenomen. Dit scheelt heel veel voorbereiding en tijd. Downloaden en direct gebruiken!

 

LESMATERIAAL

Het lesmateriaal is bestemd voor kinderen op de basisschool. In het volledige programma zijn alle hierboven genoemde doelen opgenomen. van duurzaamheid tot kritisch denken en IT en van (Social) Media tot sociale vaardigheden. Modules zijn ook los te gebruiken.

 

LEERLING PROFIEL

Bij gebruik van het volledige curriculum van YETI wordt een leerling profiel systeem aangeboden. Hierbij bouwt elke leerling door de jaren heen een profiel op van vaardigheden en kwaliteiten. Hiermee wordt een mooi paspoort geboden voor het middelbaar onderwijs.

 

 

Home slider YETI-NL

 

YETI CURRICULUM DESIGN
Oostenwind 16
6846 WD Arnhem
The Netherlands
(+31) 6 36 39 55 19